Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Mẫu Con Dấu Của VPĐD

Bạn đang tìm kiếm thông tin tham khảo về mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu của vpđd, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn mẫu mới nhất hiện nay. Nội dung bài viết bao gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. Mời bạn tham khảo nội dung bên dưới đây để biết thêm chi tiết.

Mẫu Thông Báo Về Việc Hủy Mẫu Con Dấu Của VPĐD Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……..

Ngày cấp: …….., Nơi cấp: ……..

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau

1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

2. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

3. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ……..

Đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty TNHH MVT

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký công ty TNHH một thành viên

Công Ty TNHH

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty TNHH 2TV trở lên

Công Ty Cổ Phần

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện

Doanh Nghiệp Tư Nhân

 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc sử dụng con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *