Mẫu Thông Báo Về Việc Đăng Ký Hoạt Động VPĐD

Bạn đang tìm kiếm thông tin tham khảo về mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động VPĐD, trong bài viết này Khắc Dấu Nam Việt sẽ chia sẻ cho các bạn mẫu mới nhất hiện nay. Nội dung bài viết bao gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. Mời bạn tham khảo nội dung bên dưới đây để biết thêm chi tiết.

Mẫu Thông Báo Về Việc Đăng Ký Hoạt Động VPĐD Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………………………………………………………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………., Nơi cấp: ………………………………

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau

1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

2. Hình thức mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

3. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ……..

Đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                                                  (Ký, ghi họ tên)


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty TNHH MTV

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài
 • Quyết định chủ sở hữu về thành lập văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Công Ty Cổ Phần

 • Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
 • Quyết định HĐQT thành lập văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện ở nước ngoài
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *