Mẫu Thông Báo Về Việc Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh

Bạn đang tìm kiếm thông tin tham khảo về mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn mẫu mới nhất hiện nay. Nội dung bài viết bao gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. Mời bạn tham khảo nội dung bên dưới đây để biết thêm chi tiết.

Mẫu Thông Báo Về Việc Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………

Ngày cấp: …….., Nơi cấp: ……..

Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……..

Tên chi nhánhviết tắt (nếu có): ……..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ……..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ……..

Quốc gia: ……..

Điện thoại (nếu có) ……..

Fax (nếu có): ……..

Email (nếu có): ……..

Website (nếu có): ……..

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………….. Giới tính:….
Sinh ngày: …………………….. Dân tộc: ……………………….. Quốc tịch: …………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân
 Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ): ……..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……..

Ngày cấp: …….., Nơi cấp: …….., Ngày hết hạn (nếu có): ……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ……..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ……..

Quốc gia: ……..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ……..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ……..

Quốc gia: ……..

Điện thoại (nếu có) ……..

Fax (nếu có): ……..

Email (nếu có): ……..

Website (nếu có): ……..

5. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chi nhánh):

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ……..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ……..

Điện thoại (nếu có): …….. Fax (nếu có): ……..
Email (nếu có): ……..

 

2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): ……..
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …….. đến ngày ……..

5 Tổng số lao động (dự kiến): ……..
6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có  Không

 

7 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):
Khấu trừ
Trực tiếp trên GTGT
Trực tiếp trên doanh số
Không phải nộp thuế GTGT
8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
……..               ……..

 

6. Đăng ký sử dụng hóa đơn:

   Tự in hóa đơn    Đặt in hóa đơn
   Sử dụng hóa đơn điện tử    Mua hóa đơn của cơ quan thuế

7. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức)

   Hàng tháng    03 tháng một lần    06 tháng một lần

Lưu ý:

– Chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

                                                                                    (Ký, ghi họ tên)


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty TNHH MTV

 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh
 • Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV

Công Ty TNHH

 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh
 • Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 2TV trở lên
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH 2TV trở lên
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty TNHH 2TV trở lên
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH 2TV trở lên

Công Ty Cổ Phần

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty cổ phần
 • Quyết định của hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh
 • Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài

Doanh Nghiệp Tư Nhân

 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *