Kích thước, màu sắc các mẫu dấu MẬT theo quy định.

Các mẫu dấu MẬT theo quy chuẩn Nhà Nước.

Các mẫu dấu MẬT, TUYỆT MẬT, HỎA TỐC…. được sử dụng nhiều trong các văn bản mang tính bảo mật của cơ quan hành chính Nhà Nước. Tuy nhiên đa số các mẫu dấu này trên thị trường không được làm đúng kích thước quy chuẩn do Nhà Nước ban hành gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị, công ty khi giải quyết giấy tờ, thông tin MẬT này.

Trong bài viết này, Khắc dấu Phong Vân sẽ giúp các bạn hiều rõ hơn về kích thước quy chuẩn của từng loại dấu, phù hợp với tính chất từng văn bản.

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ việc sử dụng các mẫu dấu MẬT phải tuân thủ theo quy định sau:

 • Cơ quan, tổ chức khi sử dụng các biểu mẫu này phải bảo đảm đầy đủ nội dung. Thống nhất về hình thức, kích thước được quy định cụ thể tại các biểu mẫu.
 • Mực dùng để đóng các loại dấu MẬT phải là mực màu đỏ.

Sản phẩm mẫu dấu “TUYỆT MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 40mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.Bên trong của hai đường viền là chữ “TUYỆT MẬT”. Chữ được trình bày là chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Chữ cách đều đường viền bên ngoài là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.Bên trong của hai đường viền là chữ “TỐI MẬT”. Chữ trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Chữ cách đều đường viền bên ngoài là 02 mm.

Sản phẩm mẫu dấu “MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 20mm x 8mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.Bên trong của hai đường viền là chữ “MẬT”.Chữ trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Chữ cách đều đường viền bên ngoài là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu chữ “A”

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm. Chiều cao của chữ “A” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “A” được sử dụng để đóng bên ngoài bì đựng tài liệu bí mật nhà nước độ Tuyệt mật.

Sản phẩm mẫu dấu chữ “B”

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm. Chiều cao của chữ “B” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “B” được sử dụng để đóng bên ngoài bì đựng tài liệu bí mật nhà nước độ Tối mật.

Sản phẩm mẫu dấu chữ “C”

Hình tròn, đường kính 15mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm. Chiều cao của chữ “C” là 10mm, được trình bày ở giữa hình tròn, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 40, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Mẫu dấu “C” được sử dụng để đóng bên ngoài bì đựng tài liệu bí mật nhà nước độ Mật.

Sản phẩm mẫu dấu “GIẢI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢI MẬT”. Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Hàng thứ hai là chữ “Từ: ……….” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sau khi đóng dấu “GIẢI MẬT’ ở dòng “Từ:……..” phải ghi rõ thời gian giải mật bắt đầu từ ngày, tháng, năm lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết định giải mật.

Sản phẩm mẫu dấu “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 55 mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG TỐI MẬT’. Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Hàng thứ hai là chữ “Từ:……” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “GIẢM XUỐNG MẬT”

 

Hình chữ nhật, kích thước 50mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢM XUỐNG MẬT’, Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Hàng thứ hai là chữ “Từ:……..” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viên là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TUYỆT MẬT”, Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Hàng thứ hai là chữ “Từ:……….” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “TĂNG LÊN TỐI MẬT”

Hình chữ nhật, kích thước 50mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “TĂNG LÊN TỐI MẬT’. Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Hàng thứ hai là chữ “Từ:……….” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “TÀI LIỆU THU HỒI”

Hình chữ nhật, kích thước 55mm x 13mm có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm.

Hàng thứ nhất là dòng chữ “TÀI LIỆU THU HỒI”. Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Hàng thứ hai là dòng chữ “Thời hạn” ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman. Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ”

Hình chữ nhật, kích thước 70mm x 9mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm, bên trong là hàng chữ “CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ” Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm. Chữ cách đều đường viền bên ngoài 02mm.

Sản phẩm mẫu dấu “BẢN SỐ”

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 8mm, có 01 đường viền xung quanh. Bên trong đường viền là hàng chữ “BẢN SỐ”. Chữ được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm.

Trên đây Khắc dấu Phong Vân đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kích thước quy chuẩn của mẫu dấu MẬT, TUYỆT MẬT, HỎA TỐC… theo quy định của Nhà Nước.

Vì sao nên chọn Khắc dấu Phong Vân ?

 • Chúng tôi đảm bảo khắc dấu giá tốt nhất thị trường.
 • Độ chính xác 100% so với thiết kế, sắc nét, dấu lên đều, đẹp.
 • Thời gian hoàn thiện sản phẩm chỉ từ 6-12 tiếng, có thể nhận luôn trong ngày.
 • Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc, có hỗ trợ phí ship.
 • Được hướng dẫn sử dụng, thêm mực, giải đáp mọi thắc mắc một cách nhiệt tình, nhanh chóng.

Thông tin liên hệ

KHẮC DẤU PHONG VÂN 

 • Địa chỉ: 163D Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Hotline | Zalo: 0917086996
 • Website: Khacdauphongvan.com
 • Shopee: https://shopee.vn/shop/57690232/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *